Dette er bare noen få eksempler på produkter vi tilbyr:


HELLIGDAGSUR

Helligdager som tilfaller ukedag mandag-fredag er ca 100 dager på 10 år! Dette utgjør selvfølgelig betydelige driftskostnader hvis anleggene går som normalt disse dagene.   Ved installasjon av vårt helligdagsur muliggjør du store besparelser samtidig som det er svært enkelt å avbryte utkoblingen både permanent og midlertidig. Uret kommer programert frem til 2021 og innebærer ingen umiddelbare servicekostnader.

Helligdager som tilfaller ukedag mandag-fredag er ca 100 dager på 10 år! Dette utgjør selvfølgelig betydelige driftskostnader hvis anleggene går som normalt disse dagene. 

Ved installasjon av vårt helligdagsur muliggjør du store besparelser samtidig som det er svært enkelt å avbryte utkoblingen både permanent og midlertidig. Uret kommer programert frem til 2021 og innebærer ingen umiddelbare servicekostnader.

VAV-STYRING

GSM-ALARM

Dette produktet er perfekt for overvåkning av strøm og temperatur i datarom, kjølerom og liknende. Sender varsel på SMS ved strømbrudd og unaturlige endringer i temperatur. Status på temperatur kan sjekkes ved å sende SMS til enheten som svarer med ønsket informasjon.   Vi står for installasjon og kan være behjelpelige med alt fra å konfigurere enheten til å sette opp abonnement og skaffe SIM-kort.  Dette er et godt eksempel på en enhet som har betalt seg selv ved første uhell man unngår fordi man ble varslet før i stedet for senere.

Dette produktet er perfekt for overvåkning av strøm og temperatur i datarom, kjølerom og liknende. Sender varsel på SMS ved strømbrudd og unaturlige endringer i temperatur. Status på temperatur kan sjekkes ved å sende SMS til enheten som svarer med ønsket informasjon. 

Vi står for installasjon og kan være behjelpelige med alt fra å konfigurere enheten til å sette opp abonnement og skaffe SIM-kort.

Dette er et godt eksempel på en enhet som har betalt seg selv ved første uhell man unngår fordi man ble varslet før i stedet for senere.

SAUTER

Fleksibel og avansert regulering av temperatur og luftkvalitet for full kontroll over inneklima både når det gjelder varme og kjøling.

Fleksibel og avansert regulering av temperatur og luftkvalitet for full kontroll over inneklima både når det gjelder varme og kjøling.

ENØK-TILTAK

Alt av gamle undersentraler av typen EY2400 og til dagens EY3600 samt BACNET sentraler.

Alt av gamle undersentraler av typen EY2400 og til dagens EY3600 samt BACNET sentraler.

DE-LINK

Vi bistår gjerne våre kunder med tiltak som medfører betydelig kostnadsbesparelser. Eksempler på dette er:  Helligdagssparing på tekniske anlegg, SD-anlegg for overvåking av drift via nett, hastighetsregulering av ventilasjon, effekt-begrensning av effekttopper, myk oppstart av anlegg.  Vi har kunder som har spart oppunder 1.000.000 kWh på slike besparelser og det er rett og slett god økonomi!

Vi bistår gjerne våre kunder med tiltak som medfører betydelig kostnadsbesparelser. Eksempler på dette er:

Helligdagssparing på tekniske anlegg, SD-anlegg for overvåking av drift via nett, hastighetsregulering av ventilasjon, effekt-begrensning av effekttopper, myk oppstart av anlegg.

Vi har kunder som har spart oppunder 1.000.000 kWh på slike besparelser og det er rett og slett god økonomi!

Vi har løsninger for å få tekniske anlegg på nett via mobile 4G routere. Dette gir økt fleksibilitet og besparelse sammenliknet med tradisjonelle løsninger.   Løsningen krever ingen fast linjetilslutning og er svært fleksibel med tanke på individuell tilpasning etter kundens behov.  Ved å benytte vår mobile kommunikasjonsløsning slipper man dermed potensielle konflikter med eksisterende infrastruktur og IT-systemer. I tillegg har man både mulighet for fast IP og 'lukkede' systemer som er individuelt konfigurert og driftet.

Vi har løsninger for å få tekniske anlegg på nett via mobile 4G routere. Dette gir økt fleksibilitet og besparelse sammenliknet med tradisjonelle løsninger. 

Løsningen krever ingen fast linjetilslutning og er svært fleksibel med tanke på individuell tilpasning etter kundens behov.

Ved å benytte vår mobile kommunikasjonsløsning slipper man dermed potensielle konflikter med eksisterende infrastruktur og IT-systemer. I tillegg har man både mulighet for fast IP og 'lukkede' systemer som er individuelt konfigurert og driftet.